Search
Login
Budget 2007 Minimize

 


Regnskab
2006


Budget
2007


Budget
2008

Indtægter

     

Kontingenter

82.800
82.800
82.800

Broafgifter

20
20
20

Indskudsgebyrer

2.200
1.500
2.000

Rykkergebyrer

3.100
1.500
2.000

Øvrige indtægter

400
0
0
Renteindtægter
5.288
3.500
5.000
Indtægter i alt
93.808
89.320
91.820
 
Nødvendig merindtægt
0
0
0
(Underskud)
0
23.680
23.180
93.808
113.000
115.000
 

Udgifter

     

Bestyrelseshonorar

27.000
28.000
29.000

Snerydning

32.000
52.000
52.000

Opkrævningsservice

4.963
7.000
6.000

Kontorudgifter (herunder hjemmeside)

6.380
5.000
6.000

Porto

0
1.000
1.000

Generalforsamling

5.396
6.500
6.500

Bestyrelsesmøder og andre møder

3.646
6.000
6.000

Repræsentation

2.587
1.500
1.500

Kontingent SGH

2.055
2.000
2.000

Fastelavnsfest

4.086
1.000
2.000

Diverse

0
2.000
2.000

Gebyrer (bank)

256
1.000
1.000
Udgifter i alt
88.369
113.000
115.000
Årets overskud
5.439
0
0
 
93.808
113.000
115.000
 
Foreningens egenkapital (formue)
304.041
280.361
257.181
Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement