Search
Login
Budget 2010 Minimize

 


Regnskab
2009


Budget
2010


Budget
2011

Indtægter

     

Kontingenter

82.800
82.800
83.000

Broafgifter

20
20
10

Indskudsgebyrer

1.600
2.000
2.000

Rykkergebyrer

2.280
2.500
2.000

Øvrige indtægter

103
0
0
Depositum advokat, retur 4.000 0 0
Renteindtægter
7.336
9.000
6.000
Indtægter i alt
98.139
96.320
93.010
       
Nødvendig merindtægt
 
 
 
(Underskud)
 
28.680
32.990
 
98.139
125.000
126.000
       

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
 

   Administrative omkostninger

6.000
6.200
6.200

   Telefonomkostninger

6.000
6.200
6.200

Snerydning

17.250
26.000
26.000

Opkrævningsservice

4.951
6.000
6.000

Kontorudgifter (herunder it-hjemmeside)

6.853
8.500
9.000

Porto

720
1.500
1.000

Generalforsamling

8.073
9.000
9.000

Bestyrelsesmøder og andre møder

2.549
7.100
7.100

Repræsentation, gaver, blomster og andet

3.710
5.000
5.000
Kontingentopkrævning/regnskab eksternt -   30.000 30.000

Kontingent SGH

2.055
2.000
2.000

Aktivitetstilskud

-  
10.000
10.000
Nyt it-udstyr m.m. 2.581 2.000 3.000

Advokatbistand

2.458
5.000
5.000

Gebyrer (bank)

181
500
500
Udgifter i alt
63.381
125.000
126.000
Årets overskud
34.758
0
0
 
98.139
125.000
126.000
       
       
Foreningens egenkapital (formue)
392.546
363.866
330.876

 

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement