Search
Login
Budget 2012 Minimize

 


Regnskab
2011


Budget
2012


Budget
2013

Indtægter

     

Kontingenter

83.000
83.000
83.000

Broafgifter

10
10
10

Indskudsgebyrer

400
2.000
500

Rykkergebyrer

2.250
2.500
2.000

Øvrige indtægter

2.812
50
0
Depositum advokat, retur - 0 0
Renteindtægter
998
4.000
1.000
Indtægter i alt
89.470
91.560
86.510
       
Nødvendig merindtægt
 
 
 
(Underskud)
-42.932
21.940
27.890
 
46.538
113.500
114.400
       

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
 

   Administrative omkostninger

6.200
6.200
6.000

   Telefonomkostninger

6.000
6.200
6.000

Snerydning

5.625
52.000
52.000

Opkrævningsservice

3.344
5.000
5.000

Kontorudgifter (herunder it-hjemmeside)

4.021
6.000
6.000

Porto og distribution

2.020
1.500
3.500

Generalforsamling

4.709
9.000
7.500

Bestyrelsesmøder og andre møder

4.703
7.100
7.100

Repræsentation, gaver, blomster og andet

4.557
5.000
5.000
Kontingentopkrævning/regnskab eksternt

0

0 0

Kontingent SGH

2.055
2.000
2.000

Aktivitetstilskud

0
10.000
10.000
Nyt it-udstyr m.m. 2.994 3.000 3.000

Advokatbistand

0
0
0

Tab på debitorer

0
0
800

Gebyrer (bank)

510
500
500
Udgifter i alt
46.538
113.500
114.400
       
       
Foreningens egenkapital (formue)
399.547
363.866
371.657

 

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement