Search
Login
Budget 2015 og 2016 Minimize

 


Regnskab
2014


Budget
2015


Budget
2016

Indtægter

Kontingenter

83.000
80.800
80.800

Broafgifter

10
10
10

Indskudsgebyrer

2.800
1.000
2.500

Rykkergebyrer

2.050
2.000
2.000

Øvrige indtægter

1.758
0
0
Renteindtægter
0
1.000
1.000
Indtægter i alt
89.618
84.810
86.310
 
 

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
 

   Administrative omkostninger

7.000
7.000
7.000

   Telefonomkostninger

6.900
6.900
6.900

Snerydning

11.250
19.500
19.500

Opkrævningsservice

3.467
5.000
5.000

Kontorudgifter (herunder it-hjemmeside)

7.078
6.000
6.000

Porto og distribution

800
3.500
3.500

Generalforsamling

10.926
10.000
10.000

Bestyrelsesmøder og andre møder

9.632
8.000
8.000

Repræsentation, gaver, blomster og andet

4.162
6.500
6.500

Kontingent SGH

2.005
2.000
2.000

Aktivitetstilskud

0
10.000
10.000
Nyt it-udstyr m.m. 5.000 3.000 5.000

Tab på debitorer

3.650
5.000
5.000

Bankgebyrer

780
500
1.000
Udgifter i alt
72.650
92.900
95.400

Overskud/underskud

16.968
-8.090
-9.090
 
89.618
84.810
86.310
       
Foreningens egenkapital (formue)
403.284
395.194
386.104

 

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement