Search
Login
Budget 2018 og 2019 Minimize

 


Regnskab
2017


Budget
2018


Budget
2019

Indtægter

Kontingenter

81.000
81.000
81.000

Broafgifter

10
10
10

Indskudsgebyrer

2.400
1.500
1.500

Rykkergebyrer

2.200
2.800
2.800

Øvrige indtægter

1.072
0
0
Renteindtægter
0
0
0
Indtægter i alt
86.682
85.310
85.310
 
 

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
 

   Administrative omkostninger

7.000
7.000
7.000

   Telefonomkostninger

7.050
7.050
7.050

Snerydning

5.625
19.500
19.500

Opkrævningsservice

3.364
5.000
5.000

Kontorudgifter (herunder it-hjemmeside)

1.427
6.000
6.000

Porto og distribution

1.100
2.000
2.000

Generalforsamling

4.941
10.000
10.000

Bestyrelsesmøder og andre møder

4.449
8.000
8.000

Repræsentation, gaver, blomster og andet

5.125
6.500
6.500

Kontingent SGH

2.005
2.005
2.005

Aktivitetstilskud

0
10.000
10.000
Nyt it-udstyr m.m. 0 5.000 5.000

Tab på debitorer

40.000
3.000
3.000

Bankgebyrer

389
550
550
Udgifter i alt
82.477
91.605
91.605

Overskud/underskud

4.204
-6.295
-6.295
 
86.682
85.310
85.310
       
Foreningens egenkapital (formue)
452.987
446.692
440.397

 

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement