Search
Login
Regnskab 2012 Minimize

Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2012

 

Indtægter
2012

Udgifter
2012

Budget
2012

Indtægter

Kontingenter

83.000,00
 
83.000,00

Broafgifter

10,00
 
10,00

Indskudsgebyrer

300,00
 
2.000,00

Rykkergebyrer

1.900,00
 
2.500,00

Øvrige indtægter

600,00
 
50,00

Renteindtægter

0,00
 
4.000,00
Indtægter i alt
85.810,00
 
91.560,00
Årets underskud
0,00
 
21.940,00
 
85.810.00
 
113.500,00

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 

   Administrative omkostninger   6.000,00 6.200,00
   Telefonomkostninger   6.000,00 6.200,00

Snerydning

 
26.625,00
52.000,00

Opkrævningsservice

 
3.566,54
5.000,00

Kontorudgifter

 
4.827,46
6.000,00

Porto

 
3.374,00
1.500,00

Generalforsamling

 
10.223,61
9.000,00

Bestyrelsesmøder og andre møder

 
8.010,33
7.100,00

Repræsentation, gaver, blomster o.a.

 
5.031,00
5.000,00
Kontingentopkrævning/regnskab, ekst.   0,00 0,00

Diverse:

 
 
 

   Kontingent SGH

 
2.055,00
2.000,00

   Aktivitetstilskud

 
0,00
10.000,00

   Nyt it-udstyr mm.

 
1.999,00
3.000,00

   Advokatomkostninger

 
0,00
0,00
Tab på debitorer   400,00 0,00

Bankgebyrer

 
542,00
500,00
Udgifter i alt
 
78.653,94
113.500,00
Årets overskud
 
7.156,06
 
 
85.810,00
85.810,00
113.500,00
Status pr. 31. december 2012
Aktiver
Passiver
 
Bankbeholdning  
431.843,04
   
Kassebeholdning  
-1.384,69
   
Diverse debitorer        
   Forudbetalte udgifter        
   Tilgodehavende kontingent og gebyrer
4.300,00
   
Egenkapital        
   Formue pr. 01.01.12
399.547,29
     
   Årets overskud
7.156,06
     
   Formue pr. 31.12.12    
406.703,35
 
Forudbetalte indtægter        
   Snefejning 2012    
26.000,00
 
   Kontingent SGH 2012    
2.055,00
 
   
434.758,35
434.758,35

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement