Search
Login
Regnskab 2014 Minimize

Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2014

 

Indtægter
2014

Udgifter
2014

Budget
2014

Indtægter

Kontingenter

83.000,00
 
83.000,00

Broafgifter

10,00
 
10,00

Indskudsgebyrer

2.800,00
 
500,00

Rykkergebyrer

2.050,00
 
2.000,00

Øvrige indtægter

1.758,36
 
0,00

Renteindtægter

0,00
 
1.000,00
Indtægter i alt
89.618,36
 
86.510,00
Årets overskud
0,00
 
0,00
 
89.618,36
 
86.510,00

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
   Administrative omkostninger   7.000,00 7.000,00
   Telefonomkostninger   6.900,00 6.900,00

Snerydning

 
11.250,00
19.500,00

Opkrævningsservice

 
3.467,20
5.000,00

Kontorudgifter

 
7.078,51
6.000,00

Porto

 
800,00
3.500,00

Generalforsamling

 
10.926,68
10.000,00

Bestyrelsesmøder og andre møder

 
9.632,05
8.000,00

Repræsentation, gaver, blomster o.a.

 
4.162,00
6.500,00
Kontingentopkrævning/regnskab, ekst.   0,00 0,00

Diverse:

 
 
 

   Kontingent SGH

 
2.005,00
2.000,00

   Aktivitetstilskud

 
0,00
10.000,00

   Nyt it-udstyr mm.

 
4.998,90
3.000,00
Fogedretssager og tab på debitorer   3.650,00 5.000,00

Bankgebyrer

 
780,05
500,00
Udgifter i alt
 
72.650,39
92.900,00
Årets overskud
 
16.967,97
-6.390,00
 
89.618,36
89.618,36
86.510,00
Status pr. 31. december 2014
Aktiver
Passiver
 
Bankbeholdning  
380.114,25
   
Kassebeholdning  
1.169,79
   
Diverse debitorer        
   Tilg. kontingent 2015  
2.000,00
   
   Tilg. støtte IG Smiths Alle  
20.000,00
   
Egenkapital        
   Formue pr. 01.01.14
371.566,07
     
   Årets overskud
16.967,97
     
   Formue pr. 31.12.14    
388.534,04
 
Skyldige omkostninger        
   Snerydning    
11.250,00
 
   Repræsentation    
3.500,00
 
   
403.284,04
403.284,04

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement