Search
Login
Regnskab 2015 Minimize

Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2015

 

Indtægter
2015

Udgifter
2015

Budget
2015

Indtægter

Kontingenter

80.800,00
 
80.800,00

Broafgifter

10,00
 
10,00

Indskudsgebyrer

2.300,00
 
500,00

Rykkergebyrer

1.500,00
 
2.000,00

Øvrige indtægter

0,00
 
0,00

Renteindtægter

0,00
 
1.000,00
Indtægter i alt
84.610,00
 
84.310,00
Årets overskud
0,00
 
0,00
 
84.610,00
 
84.310,00

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
   Administrative omkostninger   3.150,00 7.000,00
   Telefonomkostninger   3.450,00 6.900,00

Snerydning

 
11.250,00
19.500,00

Opkrævningsservice

 
4.400,29
5.000,00

Kontorudgifter

 
4.506,26
6.000,00

Porto

 
848,00
3.500,00

Generalforsamling

 
7.822,10
10.000,00

Bestyrelsesmøder og andre møder

 
5.475,76
8.000,00

Repræsentation, gaver, blomster o.a.

 
6.371,45
6.500,00
Kontingentopkrævning/regnskab, ekst.   0,00 0,00

Diverse:

 
 
 

   Kontingent SGH

 
2.005,00
2.000,00

   Aktivitetstilskud

 
0,00
10.000,00

   Nyt it-udstyr mm.

 
0,00
5.000,00
Fogedretssager og tab på debitorer   0,00 5.000,00

Bankgebyrer

 
597,50
1.000,00
Udgifter i alt
 
49.876,36
95.400,00
Årets overskud
 
34.733,64
-7.000,00
 
84.610,00
84.610,00
88.400,00
Status pr. 31. december 2015
Aktiver
Passiver
 
Bankbeholdning  
398.864,63
   
Kassebeholdning  
600,00
   
Diverse debitorer        
   Tilg. kontingent 2016  
1.600,00
   
   Tilg. støtte IG Smiths Alle  
40.000,00
   
Egenkapital        
   Formue pr. 01.01.15
388.534,04
     
   Årets overskud
34.733,64
     
   Formue pr. 31.12.15    
423.267,68
 
Skyldige omkostninger        
   Nyt it-udstyr    
6.996,95
 
   Repræsentation    
3.500,00
 
   Adm. omkost.    
3.800,00
 
   Telefonomkostninger    
3.500,00
 
   
441.064,63
441.064,63

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement