Search
Login
Indsamling af kasserede brugsgenstande og haveaffald 2017 Minimize

Kasserede brugsgenstande (eller storskrald i daglig tale), som ønskes afhentet, skal inden kl. 06.00 på afhentningsdagen anbringes umiddelbart uden for ejendommens skel (på fortov eller rabat).

Der afhentes møbler, hårde hvidevarer, indbogenstande, cykler og lignende.

Følgende tages ikke med: Miljøfarligt affald, papir og glas, mur- og betonaffald, fliser, indskudsler, jord, sten, vinduesglas, olietanke, oliefyr.

Vej Kasserede brugsgenstande Haveaffald
Fra 6/3 til 10/12
Elsborgvej, Ulfsborgvej, Kirkegade
I.G. Smiths Allé, Eriksminde Allé
Ege Allé, Poppel Allé, Sønderkær
 
 
Elme Allé, Krogstens Allé
Birke Allé, Vestkærs Allé
 
 
Bjeverskov Allé
Torstensvej
 
 
Næsborgvej
Vigerslev Allé
 
 
 
Hvidovrevej
 
 
 
Sydkærsvej
 

Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement