Search
Login
Oversigt Minimize
Print  
Afløsningsordning Minimize

§ 3
De parcelejere, der ikke har ønsket at tage mod tilbuddet om en afløsningsordning for de tinglyste servitutter vedrørende bro- og kloakafgifter, som tidligere skulle betales til I/S Eriksminde og Stengården, må fortsat betale disse til grundejerforeningen.

Foreningen har panteret for 2. prioritet i afgifterne og rykker ikke for andre prioriteter. Såfremt en grundejer ønsker afløsning, kan dette kun ske mod tinglysning af en ny servitut i skøderne om medlemskab af foreningen. - Ved en sådan afløsning betales et beløb svarende til indskuddet for nye medlemmer (jf. §§4 og §§25).

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement