Search
Login
Oversigt Minimize
Print  
Kontingent m.v. Minimize

§ 24
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling gældende for det følgende kontingentår (1. oktober - 30. september). Kontingentfastsættelsen sker på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget.

Kontingentet betales forud for et år i september måned. Såfremt beløbet ikke er betalt senest 5. oktober, påløber der et rykkergebyr pr. den 6 oktober og derefter hver den 1. i måneden. Rykkergebyr fastsættes af den ordinære generalforsamling.

§ 25
Nye medlemmer af foreningen betaler ved deres indtræden et indskud, hvis størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling (jf. §§4). Sker overtagelsen ved arv eller skifte, betales der dog intet indskud.

Betaling af indskud skal ske senest den 30. i måneden efter opkrævningens fremsendelse. Ved senere indbetaling påløber der rykkergebyr som nævnt ovenfor pr. påbegyndt ny måned.

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement