Search
Login
Oversigt Minimize
Print  
Ophævelse Minimize

§ 33
Foreningen kan kun ophæves efter reglerne i §§17, og ophævelse kan ikke ske, såfremt der er kollektive økonomiske forpligtelser over for 3. mand.

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement