Search
Login
Oversigt Minimize
Print  
Regnskaber Minimize

§ 26
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentåret løber fra 1. oktober til 30. september.

§ 27
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden godkendte udgifter.

Kassereren fører en kassebog samt en kontingentbog og et medlemskartotek indeholdende såvel medlemmernes navne og numre som grundens matr.nr. og beliggenhed. Kassebogen skal til enhver tid være tilgængelig for bestyrelsen.

Det reviderede årsregnskab fremlægges for bestyrelsen inden 1. februar.

§ 28
Foreningens midler skal henstå på følgende måde i pengeinstitut:

  • Den del af foreningens midler, som ikke skal anvendes i forhold til den årlige drift, skal anbringes på en separat konto med højest mulig forrentning for øje. Fra denne konto kan der disponeres af 2 bestyrelsesmedlemmer, heraf skal den ene være formand eller kasserer. 
     
  • Der etableres en konto til bl.a. indbetaling af kontingent. Fra denne konto kan der disponeres af 2 bestyrelsesmedlemmer, heraf skal den ene være formand eller kasserer. 
     
  • Der etableres en konto med tilhørende netbank til håndtering af den løbende drift. På denne konto må der maksimalt anbringes 10.000 kr. Kassereren kan alene disponere denne konto.

Den kontante kassebeholdning må ikke være større end nødvendigt til bestridelse af de løbende udgifter.

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement